Kanser

Kanser, hücrelerde DNA'nın bozulması sonucu hücrelerin kontrolsüz gereğinden fazla bir biçimde büyümesi ve çoğalmasıdır. Günde vücudumuzda yaklaşık olarak 10.000 kanserli hücre oluşmasına rağmen immün sistemimiz her daim bedenimizi inceler ve kanserli hücreleri doğduğuna pişman eder. İyi durumda vücut hücreleri bölünebilme gücüne sahiptirler. Hasara uğrayan hücrelerin yenilenmesi ve hasar gören dokuların onarılması maksadıyla bu potansiyellerini kullanırlar. Ancak bu güçleri de sınırlıdır. Sonsuz bölünemezler. Her hücrenin yaşam süresi boyunca belli bir bölünebilme sayısı mevcuttur. İyi durumda olan bir hücre ne zaman bölünebileceğini bilme potansiyeline yeteneğine sahiptir

Buna karşın kanser hücreleri, bu bilinci unutur, kontrolsüz bölünmeye başlar ve sayıları artar. Kanser hücreleri birlikte urları oluştururlar. Urlar sıhhatli dokuları sıkıştırabilirler. Eğer kanser hücreleri oluşturdukları tümörden Bilgi için tıklayınız ayrılırlarsa, kan ya da lenf sistemi aracılığı ile organların başka bölümlerine karışabilirler. Gittikleri yerlerde ur meydana getirir ve büyümeye devam ederler. Kanserin böyle vücudun farklı bölgelerine dağılması olayına metastaz adı verilir.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Comments on “Kanser”

Leave a Reply

Gravatar